Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.

Hoppa till innehåll

Meny

Stäng
63°N 17°E Sörviken 140, 872 96 Bjärtrå High Coast, Sweden
+46 (0) 612 530 60 besok@highcoastwhisky.se @highcoastwhisky
Meny

Ägare och bolagsstyrningEnligt Bolagets registrerade bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 2 000 000 SEK och högst 8 000 000 SEK fördelat på lägst 2 000 000 aktier och högst 8 000 000 aktier. Det finns två aktieslag i Bolaget A-aktier (1 929 970) och B-aktier (3 630 039). Aktier av varje aktieslag kan emitteras i sådan utsträckning att det motsvarar hela Bolagets aktiekapital. Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt och är denominerade i SEK. Varje aktie har ett kvotvärde om 1 SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktiekapitalet i Bolaget per dagen för Bolagsbeskrivningen uppgår till 5 560 009 SEK fördelat på 5 560 009 aktier. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktiernas kvotvärde är 1 krona per aktie. A­-aktierna ger rätt till tio (10) röster och B-­aktierna ger rätt till en (1) röst.

Största ägare per 31/9 2022

VD

HENRIK PERSSON, f 1976
Henrik har en gedigen erfarenhet från ledande positioner inom marknads- och säljfunktioner på bolag som Diageo, Carlsberg, SAB Miller och nu senast danska Mikkeller i Köpenhamn, där han ansvarat för internationaliseringen av det högt profilerade ölvarumärket. Henrik har arbetat med flera av de starkaste varumärkena i dryckesbranschen, som exempelvis Smirnoff, Lagavulin, Guinness, Staropramen, Brooklyn och Pilsner Urquell.

Aktier: 22 550 B-aktier
Ankare: 4 stycken

Styrelse

ANDERS KÄLLSTRÖM, Ordförande, f 1959
Styrelseordförande sedan 2019

Erfarenhet och utbildning: Högskoleexamen Mitt Universitetet. Erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag inom näringsliv, politik och folkrörelser på lokal och nationell nivå.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

BolagPositionStatus
Svenska Hockeyligan ABStyrelseordförandePågående
Setra Group ABStyrelseordförandePågående
Agrostar TopCo ABStyrelseordförandePågående
Hästnäringens Stuftelse (HNS)StyrelseordförandePågående
Svensk Travsport ABStyrelseledamotPågående
Kungliga Skogs- och lantbruksakademinStyrelseledamotPågående
Setra Trävaror ABStyrelseledamotPågående
Carstedts Bil AktiebolagStyrelseledamotPågående
Aktiebolaget Trav och GaloppStyrelseledamotPågående
Aktiebolaget Svensk IshockeyStyrelseledamotPågående
Svensk Travsport ABStyrelseledamotPågående
Annalena Östberg ABStyrelsesuppleantPågående

Ankare: 2 stycken

Innehav i High Coast Distillery AB: Anders Källström äger inga aktier i High Coast Distillery AB.


PETER HOLMQVIST, f 1955
Styrelseledamot sedan 2019

Erfarenhet och utbildning: Gymnasieutbildning samt utbildning i företagsekonomi och marknadsföring vid Umeå universitet. Mångårig bankerfarenhet och ledande tjänster inom turistnäring vid Höga Kusten.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

BolagPositionStatus
Umeå universitet Holding ABStyrelseledamotPågående

Innehav i High Coast Distillery AB: Peter äger inga aktier i High Coast Distillery AB (publ)

Ankare: 3 stycken


GABRIELLA AXELSSON, f 1974
Styrelseledamot sedan 2014

Erfarenhet och utbildning: DIHM Ekonomi, Göteborg. Företagsledare, styrelseledamot, whiskykännare. Har drivit importföretag i dryckesbranschen.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

BolagPositionStatus
Axson Svenska ABStyrelseledamot och VDPågående
Meltolit AktiebolagStyrelseordförandePågående
AB SvetsteknikStyrelseordförande och VDPågående
Aktiebolaget Kontrollmetod K.M.D.Styrelseordförande och VDPågående
Aktiebolaget Göteborgs Elit-SvetsStyrelseordförande och VDPågående
Axson Teknik AktiebolagStyrelseordförandePågående

Innehav i High Coast Distillery AB: 281 800 A-aktier, 226 963 B-aktier (direkt, indirekt och via bolag).

Ankare: 2 stycken


THOMAS KUUTTANEN, f 1969
Styrelseledamot sedan 2018

Erfarenhet och utbildning: Destillationsutbildning vid The Institute of Brewing & Distilling, UK. Konstvetenskap och juridik vid Lunds universitet och Roskilde Universitet, DK. Gedigen erfarenhet från svenska och internationella spritbranschen efter trettio år i ledande ställning inom dryckesindustrin. Utsedd till bland annat. Keeper of the Quaich, Whisky Hall of Fame och International Master Blender of the Year.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

BolagPositionStatus
Symposion Vintage Club ABStyrelseledamotPågående
Still House ABStyrelseledamotPågående
Körsbärsdalen ABStyrelsesuppleantPågående
Symposion ABStyrelseledamot och VDPågående
Grand Bark Whisky Co ABStyrelseledamotPågående
Malt och Metal ABStyrelseledamotPågående
V K Travel ABStyrelseledamotPågående

Innehav i High Coast Distillery AB: Thomas Kuuttanen äger inga aktier i High Coast Distillery AB.


PER-OLOF WEDIN, f 1955
Styrelseledamot sedan 2021

Erfarenhet och utbildning: Civilingenjör maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Mångårig erfarenhet som företagsledare i flera branscher, internationell erfarenhet av exportindustri och styrelsearbete i små och stora företag.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

BolagPositionStatus
Lussavaara Kiirunavaara AktiebolagStyrelseledamotPågående
Sveaskog Förvaltnings AktiebolagStyrelseledamotPågående
Skogssällskapet ABStyrelseordförandePågående
IBAB AktiebolagStyrelseledamotPågående
EnviGas ABStyrelseordförandePågående
P-O Wedin Consulting ABStyrelseordförandePågående

Innehav i High Coast Distillery AB: 1 025 B-aktier.


THOMAS LARSSON, f 1951
Styrelseledamot sedan 2022

Erfarenhet och utbildning: Oavslutade studier i företagsekonomi vid Umeå Universitet. Thomas är före detta lantbrukare och har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med ekologiskt lantbruk, men också med biodrivmedel och som processkoordinator i innovationssystemet BioFuel Region. Thomas tillhör bolagets grundargrupp och har under det senaste decenniet arbetat med whisky.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

BolagPositionStatus
Rudsbol Konsult ABStyrelseledamotPågående
Hernö Gin ABStyrelseledamotPågående
Aperitifbolaget Södermanland ABStyrelseledamotPågående

Innehav i High Coast Distillery AB: 138 233 A-aktier, 73 570 B-aktier (direkt, indirekt och via bolag).


Ledande befattningshavare

Henrik Persson, VD

Verkställande direktör sedan år 2020

Erfarenhet och utbildning: Ekonomiutbildning vid Stockholms universitet. Henrik har en gedigen erfarenhet från ledande positioner inom marknads- och säljfunktioner på bolag som Diageo, Carlsberg, SAB Miller och precis innan uppdraget på High Coast danska Mikkeller i Köpenhamn, där han ansvarat för internationaliseringen av det profilerade ölvarumärket. Henrik har arbetat med flera av de starkaste varumärkena i dryckesbranschen, exempelvis Smirnoff, Lagavulin, Guinness, Staropramen, Brooklyn och Pilsner Urquell.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Henrik Persson har inte haft några bolagsengagemang under de senaste fem åren.

Innehav i High Coast Distillery AB: 22 550 B-aktier.


Haben Berhe, CCO

Innehav i High Coast Distillery AB: 433 B-aktier.

Erfarenhet och utbildning: Kemistutbildning vid Kungliga Tekniska Högskolan. Haben har erfarenhet från en rad olika branscher med spännvidd från skogs- till mediaindustrin och med ledande positioner inom FMCG-sektorn senast från Brooklyn Brewery, en av världens främsta hantverksbryggerier. På Brooklyn spenderade han de sista 4 åren som marknadsdirektör med fokus på att utveckla och leda det internationella marknads- och säljteamet i varumärkets globala tillväxtsresa.

Bolagsengagemang senaste 5 åren

BolagPosition Status
rectangular flower AB OrdförandePågående

Innehav i High Coast Distillery AB: 433 B-aktie


Roger Melander, Distillery Manager

Bolagsengagemang de senaste fem åren

BolagPositionStatus
Klas Q ABStyrelsesuppleantPågående

Innehav i High Coast Distillery AB: 60 537 A-aktier, och 53 772 B-aktier.


Peter Granåsen, CFO

CFO sedan 2019

Erfarenhet och utbildning: Ekonomiutbildning vid Umeå Universitet och Härnösands- och Sundsvalls högskola. Peter är revisor i grunden men även erfarenhet som bilförsäljare vilket troligtvis gör honom till en av Sveriges mest kommersiella ekonomichefer. Peter har arbetat i Bolaget sedan starten och har även fungerat som säljchef under en period.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Peter Granåsen har inte haft några bolagsengagemang under de senaste fem åren.

Innehav i High Coast Distillery AB : 38 812 A-aktier, och 55 817 B-aktier.


Linus Håkansson, Hospitality & Site manager

Hospitality & Site manager sedan 2021

Erfarenhet och utbildning: Kandidatexamen inom service management vid Lunds universitet. Har erfarenhet som både kock, säljare och chef inom turism och hospitality. Senast som event-ansvarig för Modo Hockey.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

BolagPositionStatus
Marie Håkansson Konsult ABStyrelseledamotPågående
Fritjof Import HandelsbolagBolagsmanPågående

Innehav i High Coast Distillery: 871 B-aktier

The High Coast Whisky Insider

Registrera dig och ta del av det senaste inifrån destilleriet