Inget browserstöd

Your browser i very old. So old in fact that this website won't work as intended. You can get help with upgrading your browser at browsehappy.com.

Jump to content

Contents

Close
63°N 17°E +46 (0) 612 530 60, info@highcoastwhisky.se High Coast, Sweden
+46 (0) 612 530 60 info@highcoastwhisky.com @highcoastwhisky
Contents

Senaste nyheterna

High Coast Distillery ABs Q1 i nivå med rekordåret 2021

Januari-mars 2022 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 8,1 MSEK (8,1 MSEK), i linje med föregående års kvartal. EBITDA för perioden uppgick till 1,3 MSEK (1,7 MSEK), en minskning med 23,7% pga ökad aktivitetsnivå. Rörelseresultatet uppgår under perioden till -43 TSEK (581 TSEK), en försämring med ca 534 TSEK. Periodens resultat uppgår till -364 TSEK (-15 TSEK), en försämring med ca 350 TSEK. Resultat per aktie för perioden före full utspädning uppgick till -0,07 SEK (0,00 SEK). Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 15,2 MSEK (-2,6 MSEK)

HIGH COAST DISTILLERY AB (PUBL) HAR GODKÄNTS FÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET OCH OFFENTLIGGÖR FINANSIELL INFORMATION FÖR FÖRSTA KVARTALET 2022

Nasdaq Stockholm AB har idag den 14 april 2022 godkänt High Coast Distillery AB:s (publ) (”High Coast Distillery” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets B-aktier kommer att handlas under kortnamnet “HIGHCO B” med ISIN-kod SE0003848613. Första dag för handel är den 21 april 2022.

High Coast Distillery publicerar memorandum och detaljerad information kring företrädesemission

Styrelsen i High Coast Distillery AB beslutade den 30 november 2021 att genomföra en företrädesemission av högst 493 334 aktier av serie B. Den som på avstämningsdagen den 23 december 2021 innehar aktier i High Coast Distillery AB har med företräde rätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. I företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) teckningsrätt där tio (10) teckningsrätter

The High Coast Whisky Insider

Registrera dig och ta del av det senaste inifrån destilleriet