Q2 – April – juni 2022

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 18,3 MSEK (13,0 MSEK), en ökning med 41,5% gentemot föregående års kvartal.

EBITDA för perioden uppgick till 6,5 MSEK (4,4 MSEK), en ökning med 47,7% drivet av bra produktmix.

Rörelseresultatet uppgår under perioden till 5,4 MSEK (3,6 MSEK), en ökning med 49,2%.

Periodens resultat uppgår till 5,1 MSEK (3,2 MSEK), en ökning med 59,6%.

Resultat per aktie för perioden före full utspädning uppgick till 0,91 SEK (0,64 SEK).

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -4,4 MSEK.

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

Kommentar från VD

High Coast Distillery AB presenterar ett starkt Q2 2022 på omsättning med en bra hävstång mot positivt resultat. Under Q2 noterades bolaget på Nasdaq First North GM vilket kan tas som ett kvitto på att bolaget är väl skött och att ordning och reda råder.

En hög frekvens av buteljerade privatfat ligger till grund för det goda resultatet och att High Coast Whiskys egen festival genomfördes i juni i stället för i augusti hjälper till att öka omsättningen tillsammans med en bra utveckling av flaskförsäljningen.

Produktionstakten är 14 batcher i veckan med en årstakt på 280 000 LPA.

Besöksverksamheten vid destilleriet i Bjärtrå har under andra kvartalet ökat omsättningen till 3,1 MSEK (0,7 MSEK). Mycket tack vare den tidigare nämnda festivalen som inbringade ca 1,3 MSEK men också ökade öppettider och tydligare erbjudande till gäster och besökare.

Fatförsäljningen till privatpersoner går fortsatt bra jämfört med Q2 2021 och når samma nivåer som det starka 2021 på nya sålda fat. Antalet buteljerade fat ökar stadigt och bidrar till både ökad omsättning och starkt resultat. Omsättningen ökar från 4,5 MSEK till 6,8 MSEK (+50,8%).

Under Q2 tar flaskförsäljningen igen en del tappad mark från Q1 och ökar i både antal sålda flaskor (+24,3%) och omsättning (8,5%). Bakomliggande faktorer är ökad export och bra utveckling av Origins på Systembolaget där framförallt Berg och Älv går bra. Försäljningen av flaskor når 8,5 MSEK jämfört med 7,8 MSEK (+8,5%). 

 

Delårsrapporten för Q2 2022 samt tidigare finansiella rapporter finns här: https://highcoastwhisky.se/finansiella-rapporter/

 

Denna information är sådan som High Coast Distillery AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-24 09:00 CET.

Frågor, pressmaterial med mera vänligen kontakta

 

På den 63e breddgraden, i norrländska Ådalen, på en udde i älven där grusvägen tar slut ligger ett av världens nordligaste whiskydestillerier.

Inne i värmen bakom det gamla kraftverkets väderbitna tegelfasad pågår en ständig jakt på detaljer. Inget ska lämnas åt slumpen.

Platsen i sig är inget undantag. Den norrländska naturen, Ångermanälvens iskalla vatten, bistra vintrar och ljumma sommarnätter sätter oavbrutet sin prägel på vår whisky. Lägg därtill kunskapen och passionen hos oss som jobbar här och du får ett destilleri i världsklass.

Välkommen hem till oss.

Whiskyn från High Coast Distillery under varumärket High Coast Whisky har funnits på Systembolaget sedan 2014. Serien Origins med Älv, Hav , Berg och Timmer i premiumsegmentet. Vid produktions- och besöksanläggningen i ångermanländska Bjärtrå produceras whisky sju dagar i veckan och i lagerhusen mognar cirka 14 000 fat. High Coast Single Malt Whisky säljs i dag i ett tiotal länder. Bolagets aktie är noterad på Pepins. Omsättningen är omkring 55 MSEK och verksamheten sysselsätter cirka 20 personer.