Pressmeddelanden

Styrelsen i High Coast Distillery AB beslutade den 30 november 2021 att genomföra en företrädesemission av högst 493 334 aktier av serie B. Den som på avstämningsdagen den 23 december 2021 innehar aktier i High Coast Distillery AB har med företräde rätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. I företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) teckningsrätt där tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B. Bolaget har upprättat ett memorandum avseende företrädesemissionen. Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida https://highcoastwhisky.se/finansiell-information/dokument-rapporter/ och Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) hemsida www.mangold.se.

Anmälningssedlar och annan information kring företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets samt Mangolds hemsidor från och med den 27 december 2021 när teckningsperioden inleds. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 23 december 2021 och sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter var den 6 december 2021. Teckningsperioden löper från den 27 december 2021 till den 20 januari 2022.

Emissionsvillkor

  • Varje aktie av serie A och B ger en (1) teckningsrätt.
  • Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i High Coast Distillery AB.
  • Teckningskursen uppgår till 40 SEK per aktie av serie B.
  • Teckningsperioden löper från den 27 december 2021 till den 20 januari 2022.
  • För teckning med företräde ska betalning erläggas senast den 20 januari 2022.
  • För teckning utan företräde, sker anmälan genom att anmälningssedel för teckning utan företräde ifylls.
  • Emissionen är 100% garanterad av huvudägare
  • Förvaltarregistrerade aktieägare tecknar i enlighet med instruktion från sin förvaltare.

För mer information vänligen kontakta

Henrik Persson, vd och försäljningsansvarig

Tel: +46 (0)70-552 02 72

E-mail: henrik.persson@highcoastwhisky.se

På den 63e breddgraden, i norrländska Ådalen, på en udde i älven där grusvägen tar slut ligger ett av världens nordligaste whiskydestillerier.

Inne i värmen bakom det gamla kraftverkets väderbitna tegelfasad pågår en ständig jakt på detaljer. Inget ska lämnas åt slumpen.

Platsen i sig är inget undantag. Den norrländska naturen, Ångermanälvens iskalla vatten, bistra vintrar och ljumma sommarnätter sätter oavbrutet sin prägel på vår whisky. Lägg därtill kunskapen och passionen hos oss som jobbar här och du får ett destilleri i världsklass.

Välkommen hem till oss.

Whiskyn från High Coast Distillery under varumärket High Coast Whisky har funnits på Systembolaget sedan 2014. Serien Origins med Älv, Hav , Berg och Timmer i premiumsegmentet. Vid produktions- och besöksanläggningen i ångermanländska Bjärtrå produceras whisky sju dagar i veckan och i lagerhusen mognar cirka 14 000 fat. High Coast Single Malt Whisky säljs i dag i ett tiotal länder. Bolagets aktie är noterad på Pepins. Omsättningen är omkring 55 MSEK och verksamheten sysselsätter cirka 20 personer.

Presskontakt

Henrik Persson

Presskontakt

VD
henrik.person@hichcoastwhisky.se
+46 70 552 02 72