Pressmeddelanden

Väsentliga händelser under rapportperioden

En riktad nyemission genomfördes och bolaget tillfördes 19,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionen övertecknades med 36%.

Lanserade produkter produkter under Q1; Small Batch 14, 21, 22

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Från och med den 21 april är High Coast Distillery AB noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Haben Berhe har anställts som Chief Commercial Officer och kommer att från mitten av maj ta plats i bolagets ledningsgrupp.

Den 5 april höll bolaget årsstämma. Protokoll återfinns på www.highcoastwhisky.se/finansiella-rapporter.

Lanserade produkter under april 2022: Small Batch 20, 23, 24, Chevaleresk Primavera, Harbour Collection 01 – Ulvöhamn.

Kommentar från VD

Q1 2022 är i linje med bolagets förväntningar. Trots att Q1 2021 var väldigt starkt når vi samma omsättning. Det något sämre resultatet kan härledas till ökade kostnader för aktiveringar såsom mässor, provningar och events som tidigare inte varit tillåtet under pandemin.

Kvartalet har i övrigt präglats av förberedelser inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Noteringen genomfördes den 21 april och aktien handlas sedan dess.

Produktionstakten är fortfarande 14 batcher i veckan med en årstakt på 280 000 LPA.

Besöksverksamheten vid destilleriet i Bjärtrå har i första kvartalet inbringat ca 500 TSEK vilket är en ökning med ca 400%. Jämförelsen haltar dock då besökscentrum var stängt hela Q1 2021.

Fatförsäljningen till privatpersoner går bra jämfört med Q1 2021 och når samma nivåer som det starka 2021 på nya sålda fat och ökar antal buteljerade fat. Detta medför att den totala omsättningen ökar från 1,5 MSEK till 2,8 MSEK (+81%).

Flaskförsäljningen tappar både i antal sålda flaskor och omsättning. Det är drivet av att under Q1 2021 ändrades storleken på flaskan för våra Origins, Berg, Älv, Hav och Timmer från 70cl till 50cl. Det medförde dels att kunder köpte på sig 70cl-flaskor men också att Systembolaget köpte in en sk pipefill av 50cl för att fylla sina hyllor. Försäljningen av flaskor når ändå 4,7 MSEK jämfört med 6,5 MSEK (-27%). Många exportmarknader har aviserat ett ökat intresse för att återstarta den av pandemin påtvingade pausen vilket ser bra ut inför kommande kvartal.

Delårsrapporten för Q1 2022 samt tidigare finansiella rapporter finns här: https://highcoastwhisky.se/finansiella-rapporter/

På den 63e breddgraden, i norrländska Ådalen, på en udde i älven där grusvägen tar slut ligger ett av världens nordligaste whiskydestillerier.

Inne i värmen bakom det gamla kraftverkets väderbitna tegelfasad pågår en ständig jakt på detaljer. Inget ska lämnas åt slumpen.

Platsen i sig är inget undantag. Den norrländska naturen, Ångermanälvens iskalla vatten, bistra vintrar och ljumma sommarnätter sätter oavbrutet sin prägel på vår whisky. Lägg därtill kunskapen och passionen hos oss som jobbar här och du får ett destilleri i världsklass.

Välkommen hem till oss.

Whiskyn från High Coast Distillery under varumärket High Coast Whisky har funnits på Systembolaget sedan 2014. Serien Origins med Älv, Hav , Berg och Timmer i premiumsegmentet. Vid produktions- och besöksanläggningen i ångermanländska Bjärtrå produceras whisky sju dagar i veckan och i lagerhusen mognar cirka 14 000 fat. High Coast Single Malt Whisky säljs i dag i ett tiotal länder. Bolagets aktie är noterad på Pepins. Omsättningen är omkring 55 MSEK och verksamheten sysselsätter cirka 20 personer.