Pressmeddelanden

Den garanterade Företrädesemissionen om cirka 19,5 MSEK som offentliggjordes den 6 december 2021 (”Företrädesemissionen”) av High Coast Distillery AB (”High Coast Distillery” eller ”Bolaget”) övertecknades. Stödet från befintliga aktieägare var stort och teckning med stöd av teckningsrätter uppgick till cirka 78 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 19,7 MSEK före emissionskostnader.

Teckning

Teckningsperioden avslutades den 20 januari 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 78 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 58 procent utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 26,7 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 136 procent.

Tilldelning
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med villkoren för tilldelning i Företrädesemissionen, vilka anges i det memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i High Coast Distillery att öka med 493 334 SEK, från 4 933 342 SEK till 5 426 676 SEK genom utgivande av 493 334 nya aktier.

Rådgivare

Mangold agerar emissionsinstitut till High Coast Distillery AB i samband med Företrädesemissionen.

  • Det är mycket glädjande att se att så många vill teckna sig för aktier i vårt bolag, säger Anders Källström, ordförande i High Coast Distillery AB. Nu fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar till en listning av aktien på en större handelsplats och samtidigt visa att vi är värda det förtroende som marknaden givit bolaget.

Kapitaltillskottet ska enligt memorandum användas till en fortsatt lageruppbyggnad samt investeringar vid anläggningen i Bjärtrå.

Frågor, pressmaterial med mera vänligen kontakta

Henrik Persson, VD
Tel: +46 (0)70-552 02 72
E-mail: henrik.persson@highcoastwhisky.se

På den 63e breddgraden, i norrländska Ådalen, på en udde i älven där grusvägen tar slut ligger ett av världens nordligaste whiskydestillerier.

Inne i värmen bakom det gamla kraftverkets väderbitna tegelfasad pågår en ständig jakt på detaljer. Inget ska lämnas åt slumpen.

Platsen i sig är inget undantag. Den norrländska naturen, Ångermanälvens iskalla vatten, bistra vintrar och ljumma sommarnätter sätter oavbrutet sin prägel på vår whisky. Lägg därtill kunskapen och passionen hos oss som jobbar här och du får ett destilleri i världsklass.

Välkommen hem till oss.

Whiskyn från High Coast Distillery under varumärket High Coast Whisky har funnits på Systembolaget sedan 2014. Serien Origins med Älv, Hav , Berg och Timmer i premiumsegmentet. Vid produktions- och besöksanläggningen i ångermanländska Bjärtrå produceras whisky sju dagar i veckan och i lagerhusen mognar cirka 14 000 fat. High Coast Single Malt Whisky säljs i dag i ett tiotal länder. Bolagets aktie är noterad på Pepins. Omsättningen är omkring 55 MSEK och verksamheten sysselsätter cirka 20 personer.

Presskontakt

Henrik Persson

Presskontakt

VD
henrik.person@hichcoastwhisky.se
+46 70 552 02 72