Pressmeddelanden

I enlighet med beslut på årsstämman 2022 har de tre största ägarna per den 1 september 2022, Norrlandspojkarna AB, BLL Invest samt Axson Svenska AB med sammanlagt 34,1% av kapitalet och 49,9% av rösterna utsett varsin representant till valberedning inför årsstämman 2023. Därefter har de gemensamt enats om en ordförande. Den utsedda valberedningen består av Kurt O Eriksson (ordförande), Lars-Göran Bäckvall samt Hasse Nilsson. Valberedningens arbete inför bolagsstämman 2023 har inletts.

Frågor, pressmaterial med mera vänligen kontakta

Henrik Persson, VD
Tel: +46 (0)70-552 02 72
E-mail: 
henrik.persson@highcoastwhisky.se

Anders Källström, Ordförande
Tel: +46 (0)70-629 55 02
E-mail: 
anders@kallstroms.se  

Kurt O Eriksson, Ordförande valberedningen
Tel: +46 (0)73-412 63 32
E-mail: 
kurto@acanthoph.com

På den 63e breddgraden, i norrländska Ådalen, på en udde i älven där grusvägen tar slut ligger ett av världens nordligaste whiskydestillerier.

Inne i värmen bakom det gamla kraftverkets väderbitna tegelfasad pågår en ständig jakt på detaljer. Inget ska lämnas åt slumpen.

Platsen i sig är inget undantag. Den norrländska naturen, Ångermanälvens iskalla vatten, bistra vintrar och ljumma sommarnätter sätter oavbrutet sin prägel på vår whisky. Lägg därtill kunskapen och passionen hos oss som jobbar här och du får ett destilleri i världsklass.

Välkommen hem till oss.

Whiskyn från High Coast Distillery under varumärket High Coast Whisky har funnits på Systembolaget sedan 2014. Serien Origins med Älv, Hav , Berg och Timmer i premiumsegmentet. Vid produktions- och besöksanläggningen i ångermanländska Bjärtrå produceras whisky sju dagar i veckan och i lagerhusen mognar cirka 14 000 fat. High Coast Single Malt Whisky säljs i dag i ett tiotal länder. Bolagets aktie är noterad på Pepins. Omsättningen är omkring 55 MSEK och verksamheten sysselsätter cirka 20 personer.