En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

Kommentar från VD

Q3 backar på omsättning gentemot Q3 2021 vilket till största delen består av att en stor del buteljerade fat år 2021 inte kunde levereras till Tyskland/Danmark pga covid- nedstängningar under april-juni utan ackumulerades till juli. Detta medför att jämförelsen med mellan Q3 år 2022 och 2021 blir en aning missvisande. Dessutom flyttades vår egen whiskyfestival tillbaka från augusti år 2021 till juni år 2022 vilket också medför en obalans i jämförelsen mellan kvartalen. Det är dock tillfredsställande att se att vi fortfarande visar positiv tillväxt, +7,5%, på omsättningen ackumulerat på året. Det ackumulerade resultatet minskar -2,6%. Det är ökade personalkostnader jämfört med covid-året 2021 som främst tynger resultatet i jämförelsen.

 

Under Q3 går flaskförsäljningen framåt framförallt på omsättning men även en del på volymen vilket betyder att vi får mer betalt per liter whisky. Ökningen kommer ifrån ökad export där alltfler marknader har vaknat till liv efter pandemin och vill beställa högkvalitativ Svensk whisky.

 

Besöksverksamheten tappar i omsättning mot Q3 2021. Tappet kan härledas till att vår egen festival flyttades från augusti 2021 till juni 2022. Rensat från detta växer besöksnäringen med ca 5% på kvartalet. Det är fortsatt tydligare erbjudande, utökade öppettider och förbättrad kommunikation som ligger bakom ökningen.

 

Fatförsäljningen ser vid en första anblick ut att gå dåligt under Q3. Dock är det, som tidigare nämnt, framförallt det faktum att vi förra året fakturerade en stor andel buteljerade fat under juli 2021 pga pandemin och att det blev en rättvisare fördelning av faktureringen under 2022 mellan Q2 och Q3. Trots den lägre omsättningen i Q3 överträffar fataffären omsättningen ackumulerat till sista september vilket är ett gott tecken på att den underliggande affären fungerar bra.

 

Produktionstakten är fortsatt 14 batcher i veckan med en budgeterad årstakt på 280 000 Litres Pure Alcohol (LPA) vilket vi taktar emot att uppnå.

 

Delårsrapporten för Q3 2022 finns bifogat samt tidigare finansiella rapporter finns här: https://highcoastwhisky.se/finansiella-rapporter/

 

 

Frågor, pressmaterial med mera vänligen kontakta

 

Henrik Persson, VD
Tel: +46 (0)70-552 02 72
E-mail: henrik.persson@highcoastwhisky.se

Denna information är sådan som High Coast Distillery AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-19 07:00 CET.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

På den 63e breddgraden, i norrländska Ådalen, på en udde i älven där grusvägen tar slut ligger ett av världens nordligaste whiskydestillerier.

Inne i värmen bakom det gamla kraftverkets väderbitna tegelfasad pågår en ständig jakt på detaljer. Inget ska lämnas åt slumpen.

Platsen i sig är inget undantag. Den norrländska naturen, Ångermanälvens iskalla vatten, bistra vintrar och ljumma sommarnätter sätter oavbrutet sin prägel på vår whisky. Lägg därtill kunskapen och passionen hos oss som jobbar här och du får ett destilleri i världsklass.

Välkommen hem till oss.

Whiskyn från High Coast Distillery under varumärket High Coast Whisky har funnits på Systembolaget sedan 2014. Serien Origins med Älv, Hav , Berg och Timmer i premiumsegmentet. Vid produktions- och besöksanläggningen i ångermanländska Bjärtrå produceras whisky sju dagar i veckan och i lagerhusen mognar cirka 14 000 fat. High Coast Single Malt Whisky säljs i dag i ett tiotal länder. Bolagets aktie är noterad på Pepins. Omsättningen är omkring 55 MSEK och verksamheten sysselsätter cirka 20 personer.